संकलन कर्ता - User 2

द शै आगनमा!

द शै आगनमा!

फूल तिम्रो शक्ति यस्तो छ,
तिमी जहाँ बाट आउछौ, लाग्द्छ
त्यहि छ मेरो मन, त्यहि छ मेरो मूटु !
 
आफू मरेर अरुलाइ हसाउने तिमी,
अंतिम पल सम्म पनि आफ़नो सुवास फैलाईरहेछौ !
त्यहि छ मेरो पाइला जहाँ तिमिलाई कुल्चेर
मैले द शै आगनमा सारे !
~ उभयचर 
 
 

तपाईंलाई नेपालीलाइभ कस्तो लागि रहेको छ ? प्रतिक्रिया दिनु हुन अनुरोध छ।