संकलन कर्ता - User 2

कोरियाको किम्हे !

सियोलबाट जादा बसमा ४ घण्टा पुग नपुग लाग़्ने यो सहर गिम्हे वा नेपालीले प्रायः बोलाउने किम्हे नाममा हाल ३-४ सय  नेपालीहरू छन ! नेपाल जस्तो अब चिसो सुरु हूने मौसममा यहा पनि हल्का पानी परिरहेको छ ! द शै सकिन आटदा बिदेशीको मन भने परिवार समझिरहेको छ ! द शैमा आकाश पनि मन जतिकै अध्यारो छ ! – नासाअरु पढ्नुहोस ...

तपाईंलाई नेपालीलाइभ कस्तो लागि रहेको छ ? प्रतिक्रिया दिनु हुन अनुरोध छ।