तिमीलाई सम्झे !

 

यी गगनचुंबी महलहरूलाई देखेर तिमिलाई बिर्सीए

यी उड़िरहेका चराहरू देखेर तिमिलाई सम्झे !!

 

धमिलो आकाशमा पोख़ीएका बादल देखेर तिमिलाई बिर्सिए

एक्लो चन्द्रलाई पूर्ण कदको  देख्दा तिमिलाई सम्झे !!

~ उभयचर

 

कमेन्ट लेख्नुहोस