सियोलबाट जादा बसमा ४ घण्टा पुग नपुग लाग़्ने यो सहर गिम्हे वा नेपालीले प्रायः बोलाउने किम्हे नाममा हाल ३-४ सय  नेपालीहरू छन ! नेपाल जस्तो अब चिसो सुरु हूने मौसममा यहा पनि हल्का पानी परिरहेको छ ! द शै सकिन आटदा बिदेशीको मन भने परिवार समझिरहेको छ ! द शैमा आकाश पनि मन जतिकै अध्यारो छ !

– नासा

 

 

 

कमेन्ट लेख्नुहोस